طراحی داخلی | تجاری | مانتوسرا
در طراحی دکوراسیون داخلی مانتوسرای مذکور واقع در خیابان ولیعصر تهران ، سبک کلی طراحی ، معماری مدرن مینیمال بود . تم رنگی مورداستفاده در طراحی این پروژه سفید خاکستری انتخاب شده است از آنجایی که رنگ سفید خاکستری خنثی میباشد رنگ اقلام فروش بشدت بولد و خوانا میشود ودر نظر مراجعه کنندگان بهتر جلوه میکند. در معماری داخلی و بازسازی تجاری روز دنیا توجه به دیدگاه مشتری از فضا بسیار مهم است.
آینده
1396/09/22
1396/09/22
mr.mashayekhi 6
mr.mashayekhi 5
mr.mashayekhi 2
mr.mashayekhi 6
mr.mashayekhi 4
mr.mashayekhi 3
mr.mashayekhi 1